Protetická stomatológia alebo protetika nahradzuje stratu zubných tkanív alebo zubov. Rozsah straty rozhoduje, akým spôsobom bude defekt upravený. Možnosti náhrady je fixná protetika (inlay, onlay, korunka, mostík) alebo snímateľná protetika (čiastočné alebo celkové snímateľné alebo vyberateľné náhrady).