Výkon Cena
Komplexné vyšetrenie 15,00 €
Preventívna prehliadka na priamu platbu 12,00 €
Vyžiadané akútne ošetrenie 5,00 €
Dentálna hygiena  30,00 €
Anestézia intraligamentárna 10,00 €
Kompozitná výplň, dostavba 15,00 - 40,00 €
Výplň dočasný zub 8,00 - 20,00 €
Endodoncia 15,00 - 45,00 €
FRC čap 20,00 €
Amalgámová výplň 10,00 - 30,00 €
Poplatok za neodhlásenie termínu 20,00 €
Ordinačné a domáce bielenie 160,00 €
Pečatenie zubov 8,00 €

Cena za ošetrenie je vždy individuálna a závisí od typu ošetrenia. Presnú cenu nie je možné poskytnúť vopred bez dôkladného vyšetrenia v ambulancii.

Kompletný cenník je našim pacientom k dispozícii v našej ambulancii.

Ceny protetického ošetrenia sú stanovené individuálne po vypracovaní protetického návrhu v závislosti o cien zmluvných zubných laboratórii.