Výkon Dopláca pacient s platnou PP Priama platba
Anestéza u konz. a protet.výkone 14,00 €
Topická anestézia NŠ 5,00 €
Anestézia intraligamentárna 1amp 14,00 €
Jednoplôšková výplň zubu AM NG2 23,00 € 30,00 €
Dvojplôšková výplň zubu AM NG2 29,00 € 45,00 €
Trojplôšková výplň zubu AM NG2 34,00 € 56,00 €
Jednoplôšková výplň zubu fotokompozit,GIC front 1,2,3 30,00 € 39,00 €
Dvojplôšková výplň zubu fotokompozit, GIC front 1,2,3 35,00 € 53,00 €
Trojplôšková výplň zubu fotokompozit, GIC front 1,2,3 40,00 € 62,00 €
Jednoplôšková výplň zubu dist.fotokompozit, GIC 33,00 € 42,00 €
Dvojplôšková výplň zubu dist. fotokompozit, GIC 38,00 € 58,00 €
Trojplôšková výplň zubu dist.fotokompozit, GIC 44,00 € 66,00 €
Fazeta z volnej ruky fotokompozit 44,00 € 66,00 €
Rekonštrukcia korunky zuba priama, predný zub 50,00 € 72,00 €
Rekonštrukcia korunky zuba priama, zadný zub 55,00 € 77,00 €
Výplň mliečneho zuba 17,00 € 28,00 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zubu 36,00 € 62,00 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zubu 60,00 € 105,00 €
Strojové opracovanie 1 kk 16,00 € 28,00 €
Strojové opracovanie každý daľší kk 11,00 € 22,00 €
Stanovenie dľžky KK -Apexlokátorom 5,00 € 5,00 €
Odstránenie pôvodnej koreňovej výplne 1KK 44,00 € 55,00 €
Odstránenie pôvodnej koreňovej výplne každý ďaľší KK 16,00 € 28,00 €
Odstránenie zubného kameňa, povlakov, pigmentovultrazvuk, depurácia- jeden sextant 10,00 € 15,00 €
Ambul. floridácia zubov gelom 20,00 € 40,00 €
OZK kyretami 13,00 € 25,00 €
Individ. Deep scaling+root planing (1 sextant) 17,00 € 28,00 €
Akut.oš. Paro vačku 10,00 € 20,00 €
Sutura (atraumatické šitie) 11,00 € 17,00 €
Vybratie stehov 5,00 € 10,00 €
Egalizácia alveolárneho výbežku. 17,00 € 28,00 €
Špecifické opatrenia pred, počas a po chir.zákroku ml.zub 10,00 € 20,00 €
Špecifické opatrenia pred, počas a po chir.zákroku 1-kor.zub 15,00 € 25,00 €
Špecifické opatrenia pred, počas a po chir.zákroku viac-kor.zub 20,00 € 30,00 €
Špecifické opatrenia pred, počas a po chir. zákroku komplik. 30,00 € 40,00 €
Celkové vyartikulovanie chrupu. 8,00 €
Leštenie amalg.výplne 1 zub 5,00 €
Nasadenie kofferdamu 12,00 €
Pečatenie 11,00 €
Použitie kauteru, VFP 13,00 €
Zásaditý preparát NŠ ind. (calxyd) 5,00 €
Podložka Ionoseal, Calcimol 8,00 €
Aplikácia MTA, Biodentin 16,00 €
Munifikačný preparát (Depulpin) 8,00 €
Provizórny uzáver zubu NŠ 12,00 €
Haemocollagene 7,00 €
Antiseptická vložka (Chlumsky drén) 8,00 € 16,00 €
Antiflogistický preparát 7,00 €
Aplikácia liečivých látok na hojenie (Solcoseryl) 5,00 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok 5,00 €
Detekcia povlaku 10,00 €
Zastavenie krvácania (H2O2, ViscoStat) 5,00 € 10,00 €
Dlahovanie (FK a sklenene vlákno) 66,00 €
Bielenie zubov domáce (nosiče a bielacia látka) 180,00 €
Bielenie vnútorné 33,00 €
Skúška vitality (3 zuby) 6,00 €
FRC sklenený čap 40,00 €
Zubná ozdoba 25,00 €
Analýza BTW snímku 6,00 €
Vyžiadané ošetr. /od 16-22 hod./ +výkon. 70,00 €
Vyžiadané ošetr. /od 22-7. hod. a sviatky/ + výkon 120,00 €
Poskytnutie výpisu zo zdrav.dokumentácie podľa §24 ods.4. 10,00 €
Vyšetrenie na žiadost pacienta, konzultácia 25,00 €
Vstupné vyšetrenie, založenie karty 10,00 €
Dlhši administratívny výkon 10,00 €
Náhrada strateného času pri neospravedl.termine 20,00 €
Stiahnutie korunky 15,00 €
Stiahnutie korenovej nádstavby 20,00 €
Prepílenie mostíka 10,00 €
Opätovné nasadenie korunky 16,00 €
Opätovné nasadenie mostíka 30,00 €
Odtalčky alginát 11,00 €
Odtlčky silikon 20,00 €
Ústna dlaha 47,00 €
Študijný model, s analýzou,reg.pred protetickou prácou 20,00 €
Dokum. Fotografia 15,00 €
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie. 25,00 €
Komplexný protetický návrh pri TSN. 86,00 €
Komplexný protetický návrh pri PSN. 88,00 €
Imediatna náhrada 170,00 €
Oprava keramickej fazety, korunky 25,00 €
Korunka kovokeramicka na schodík 130,00 €
Korunka celokeramická EMAX 220,00 €
Korunka celokeramická Zirkon 250,00 €
Kompozitná inlay, onlay 135,00 €
Medzerník 66,00 €
Provizórna korunka 14,00 €
Provizórna korunka lab. 20,00 €

Cena za ošetrenie je vždy individuálna a závisí od typu ošetrenia. Presnú cenu nie je možné poskytnúť vopred bez dôkladného vyšetrenia v ambulancii.

Kompletný cenník je našim pacientom k dispozícii v našej ambulancii.

Ceny protetického ošetrenia sú stanovené individuálne po vypracovaní protetického návrhu v závislosti o cien zmluvných zubných laboratórii.