Pri preventívnej prehliadke sa kontroluje stav zubov, mäkkých tkanív, výplní, kontrolujeme zubné náhrady a úroveň ústnej hygieny. Pacient absolvuje nácvik a inštruktáž hygieny. V prípade potreby sa odstráni povlak, pigmenty a zubný kameň. Pravidelné prehliadky sú u každého pacienta hradené 1x ročne poisťovňou. Pacienti s vysokou kazivosťou zubov by mali prehliadku absolvovať viackrát do roka. Správna ústna hygiena pomáha predchádzať vzniku kazov, parodontitídy a je klúčom k trvácnosti ošetrenia.