Záchovná stomatológia je jednou zo základných oblastí zubného lekárstva a zaoberá sa ošetrením tvrdých zubných tkanív. Defekty na zuboch sú korigované výplňami alebo ak je to nutné tiež koreňovými výplňami. Najčastejšou príčinou defektov sú zubné kazy. Ich vzniku sa dá predchádzať správnou hygienoua a preventívnymi opatreniami ako je pečatenie zubov.